İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Enternasyonal Fuarı her yılın Ağustos ayı sonu Eylül ayı başında 10 günlük bir zaman dilimi içinde Kültürpark'ta düzenleniyor. Türkiye'nin en köklü, en tanınmış ve en kapsamlı fuarı olarak biliniyor. İZFAŞ tarafından 79.'su düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı 27 Ağustos - 5 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar İzmir'i terk ederken yakılan alanlarda Türkiye'nin en büyük fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı 421.000 m2'lik alanda ilk olarak 1936 yılında kuruldu.


Fuarın Kuruluş Hikayesi
İzmir Fuarı Türkiye'nin ilk uluslararası fuarı. Fuar'ın doğuş düşüncesi 1923 yılında Atatürk'ün emriyle İzmir'de toplanan Birinci İktisat Kongresi'ne kadar uzanıyor. Bu kongreye yurdun çeşitli yörelerinden katılan çiftçi, sanayici, tüccar ve esnaf grupları mallarını tanıtmak amacıyla İkinci Kordon'da Osmanlı Bankası'nın deposu olarak kullandığı Hamparsumyan Binası'nda bir sergi açtılar. Bu sergiden esinlenerek, daha sonra 1927 ve 1928 yıllarında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü'nde "9 Eylül Mahalli Sergileri" açıldı. Artık hem devlet hem de tüccar kesimi, bilinçli bir şekilde sergi fikrinden bir panayır kurmaya kadar daha kalıcı, daha çağdaş yöntemleri gündeme getirmeyi düşünmeye başladılar.


1934 ve 1935 yıllarının 9 Eylül günleri, şimdiki Büyük Efes Oteli'nin bulunduğu alanda, halkın büyük coşkulu desteği ile panayırlar açıldı. Başbakan İsmet İnönü tarafından açılan 1934 panayırı ile İktisat vekili Celal Bayar tarafından açılan 1935 panayırı, yepyeni bir alanda, uluslararası fuara giden yolda çok önemli kilometre taşları oldu.İzmir'de bir uluslararası fuar kurma fikri, ilk olarak İzmir'in genç ve idealist belediye başkanı Dr. Behçet Uz'un aklına geldi ve çalışkan başkan tüm mesaisini bu fikri yaşama geçirmek için harcamaya başladı.

İzmir Belediye Meclisi'nde ve encümen üyeleri arasında gerçekleşen toplantılar ve çalışmalar sonucunda, birçok uzmana danışıldıktan sonra hazırlanan projeleri zamanın başbakanı İsmet İnönü'ye gösteren ve onayını alan Dr. Behçet Uz, hala moloz yığınlarıyla dolu yangın yerlerinde fuarı kurmak için kollarını sıvadı.


İzmir Fuarı'nın temeli, şimdi bulunduğu alana, 1 Ocak 1936 günü törenle atıldı. Yapılması düşünülen ilk proje öncelikle Kültürpark projesiydi. 360.000 metrekarelik bir alan yeşillendirilip İzmir'in oksijen kaynağı olması amaçlandı. Büyük bir moloz yığını halindeki alan düzeltildi ve yoğun bir ağaç dikimine başlandı. Kültürpark içindeki inşaatlar hızla tamamlandı.1 Eylül 1936 günü İzmir Enternasyonal Fuarı, artık İzmir'in görkemli bir simgesi olarak kentin yaşamında baş köşeyi alıyordu. Lozan kapısı önünde düzenlenen parlak törende Başbakan İsmet İnönü ve İzmir Belediye Başkanı Dr.Behçet Uz konuşma yaptı. 1936 Fuarı'na Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'nden 48 yabancı kuruluş, 32 vilayet pavyonu ve 45 yerli kuruluş katıldı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk açılışında yeni teknolojiler tanıtıldı, Türkiye'nin dış tanıtımı yapıldı, kültürel, sanatsal ve turizm yönünden organizasyonlar yapıldı.

devamı> http://v3.arkitera.com/h56154-izmir-enternasyonal-fuari.html
No comments:

Post a Comment