17012014-3

ikinci durak apikam ahmet piriştina kent arşivi ve müzesi daha önce müzenin müdürü yardımcı doçent doktor oktay gökdemirle görüşmek üzere iki kez gelmiştim ancak görüşmek mümkün olmamıştı oktay beyi arkeolog öğretim üyesi arkadaşım ahmet uhri önermişti her ikiside 9 eylül üniversitesi edebiyat fakültesinde çalışıyor oktay bey tarih bölümünden

apikam kütüphanesi nail moralı mütarekede izmir 92 inci sayfa izmir ermenileri başlıklı yazı vital guiret kitabında izmir ermenilerinin 16 ıncı asrın sonlarında iran şahı abbasın zulmünden kaçıp gelmiş bir kafilenin torunları olduğunu yazar izmir ermenilerinin türkçeyi konuşmaları istanbuldakilerden farklı idi daha az aksansız ve daha az ağdalı konuşurlardı ermenilerin büyük manifatura mağazaları vardı banker kuyumcu el sanatları ile müreffeh yaşarlardı sivrisiyanlar avadikyanlar spartalyanlar büyük çarşı gibi mağazalardaki manifatura stokları ile harpte milyonlarına milyonlar katmışlardı ermeni dostlarım rumlardan az değildi ittihatçılar tehcir programlarını izmirde de yapmak istediler vali rahmi üç beş militandan fazlasını içerlere göndertmedi fakat mütarekede hiç beklenmedik tezahürlerle karşılaştık vali rahmi istanbula giderken haberli olarak madam avadikyana vedaya gitmiş kabul edildiği salonda perdelere takılmış yerlere sürünen mor koyu turuncu sarı acayip renkli bir nesne görmüş madam avadikyana bunun ne idiğini bilmiyormuş gibi sormuş bu bizim milli bayrağımız cevabını alınca rahmi bey madamcığım pek zevksiz buldum bunu rumların mavi beyaz bayrağı daha iç açıcı demiş ve hemen evi terketmiş


/// Ermenistan bayrağı (Ermenice lakabıyla “yeraguyn” yani "üç renkli"), Ermenistan'ın resmî bayrağıdır. Kırmızı, mavi ve turuncu üç eşit genişlikli yatay şeritten oluşan bayrak 24 Ağustos 1990'da Ermenistan Sovyet Prezidyum'u tarafından kabul edilmiş ve 15 Haziran 2006'da Ermenistan Ulusal Bayrağı Kanunu ile, Ermenistan Parlamentosu tarafından onaylanmıştır. Tarih boyunca Ermenistan'ı simgeleyen bayraklar birçok kez değişmiştir. Geçmişte Ermenistan'da hüküm süren her bir hanedan ailesi kendi bayrağına sahip olduğu için, genelde üzerlerinde farklı hayvan sembolleri bulunan bu bayraklar Ermenistan'ı temsil etmiştir. Bunun yanı sıra 20. yüzyılda Sovyet egemenliği altında da birçok kez bayrak değişikliğine gidilmiştir. Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan_bayrağı ///

sayfa 117 izmir büyük yangını istirdatta umumi kanaate göre büyük yangının kundakçılığı ermenilere yüklenir yangının onlardan çıktığına bende inanıyorum hala şaşarım izmiri yunanlılar işgaletti mezalimi grekler ermenilere ne oluyordu şu menhus izmir yangını olmasaydı belki ermeniler evlerinden barklarından tamamen olmazlardı derim

No comments:

Post a Comment